Back

Lafo inte längre en del av Axxell

Lafo inte längre en del av Axxell

Lafo inte längre en del av Axxell

Lafo inte längre en del av Axxell
Folkhögskoleverksamheten vid Axxell Lappfjärd har från årsskiftet övergått till Kristinestads stad och är alltså inte längre en del av Axxell. Verksamheten, som från årsskiftet går under namnet Lappfjärds folkhögskola, består av 1-åriga linjer inom musik, musikproduktion och ljudteknik samt kortkurser inom musik och hantverk. Överföringen av verksamheten är en del i Axxells strävan att vara en renodlad yrkesutbildare. Mera information om Lappfjärds folkhögskolas utbud hittar du på www.kristinestad.fi/lafo.

News