Back

Luomumpi Varsinais-Suomi -projekt

Luomumpi Varsinais-Suomi -projekt

Luomumpi Varsinais-Suomi -projekt

Luomumpi Varsinais-Suomi -projekt

Axxell Brusaby startar upp i samarbete med Ammattiopisto Livia och ProAgria Länsi-Suomi ett informationsspridningsprojekt om tillvägagångssätt och möjligheter inom ekologisk produktion. Axxell Brusaby ansvarar för förverkligandet av projektets svenskspråkiga förverkligande. Projektets mål är att öka kännedomen om ekologisk produktion och miljövänliga metoder hos personer som redan är aktiva inom branschen men vill också nå ut till personer intresserade av ekologisk produktion. Under projektets gång kommer det att ordnas landskapsvisa informationstillfällen och evenemang i anknytning till ekologisk produktion.

Projektet hör till Fastlandsfinlands landsbygdsutvecklingsprogram och för förverkligandet har delfinansieringen beviljats av EU:s landsbyggdsfond. Projekt-tiden är 1.1.2018 – 31.12.2018.


News