Back

Manifestation för yrkesutbildningen 22.8 kl. 12-13

Manifestation för yrkesutbildningen 22.8 kl. 12-13

Manifestation för yrkesutbildningen 22.8 kl. 12-13

Manifestation för yrkesutbildningen 22.8 kl. 12-13

Axxell kommer på olika sätt att delta i det nationella Ammatillinen koulutus liikkeessä – Yrkesutbildningen i rörelse manifestationen måndagen den 22.8 kl. 12-13. Med manifestationen vill vi föra fram de den betydelse yrkesutbildningen har för individen och för samhället och de mångsidiga möjligheter som yrkesutbildningen erbjuder studerande i olika ålder och regionens näringsliv. Utan yrkeskunskap stannar Finland och yrkesutbildningens kvalitet och dragningskraft får inte bli lidande av sparåtgärderna. Staten kommer att skära 190 miljoner i finansieringen av yrkesutbildningen år 2017. Summan motsvarar 18 000 andra stadiets studieplatser (av totalt 45 400 platser år 2016).

Manifestationen ordnas av AMKE (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry), SAKKI (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ry), OSKU (Suomen Opiskelija-Allianssi ry) och OAJ (Opetusalan ammattilaiset). Avsikten är att skapa god anda i svåra tider och att lyfta fram yrkesutbildningens betydelse.

Huvudevenemanget i Axxell ordnas i Karis, på parkeringsplatsen utanför B-huset (Bangatan 80). Studerande och personal från enheterna i Karis och Ekenäs samlas här för en manifestation. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Maarit Feldt-Ranta samt Raseborgs stadsdirektör Tom Simola deltar, för sång och musik står Tika Sevon-Liljegren. Dessutom ordnar studerande arbetsuppvisningar på parkeringsplatsen. Studerande och personal deltar med branschspecifik klädsel.

I Axxell Pargas kommer alla studerande och personal att framföra ett kort uppträdande som är gemensamt i hela landet, https://www.youtube.com/watch?v=agpK5rqxVRc. Uppträdandet filmas och sätts ut på sociala medier efteråt.

I Axxell Brusaby kommer man att synliggöra naturbruksutbildningens roll i yrkesutbildningen genom att publicera bilder och videon från de pågående utbildningarna på sociala medier. Bilderna skall kopplas med budskapet om yrkesutbildningens betydelse för individen och samhället men ekonomiskt trängd.

I sociala medier använder vi hashtaggarna #amisliikkeessä #axxell samt enhetens/utbildningarnas egna hashtaggs som är i allmän användning (t.ex. #brusaby, #axxellturism och motsvarande).Mera information om den nationella manifestationen finns på: http://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/ammatillinen-koulutus-liikkeessa-tapahtuma-22.8..html

 


News