Back

Möjligheterna att söka vidare till studier vid yrkeshögskola och universitet från yrkesutbildningen är fortsatt goda!

Möjligheterna att söka vidare till studier vid yrkeshögskola och universitet från yrkesutbildningen är fortsatt goda!

Möjligheterna att söka vidare till studier vid yrkeshögskola och universitet från yrkesutbildningen är fortsatt goda!

Möjligheterna att söka vidare till studier vid yrkeshögskola och universitet från yrkesutbildningen är fortsatt goda!

Det har spekulerats en del angående möjligheterna att söka och komma in till studier vid yrkeshögskolor och universitet från yrkesutbildning. Förändringarna i ansökningssättet som kommit i år är stora, både för de som gått ut gymnasiet och de som gått ut yrkesutbildning, men fortfarande är möjligheterna goda att komma in på fortsatta utbildningar både från gymnasiet och yrkesutbildningen.

Saken har även idag tagits upp av svenska yle samt diskuterats i Radio Extrems aktualitetsprogram Myteriet.

Förenklat kan situationen beskrivas enligt följande:

Vid ansökan till yrkeshögskolor försvinner andra stadiets avgångsbetygs inverkan, både från gymnasiet och yrkesutbildningen. Det finns två köer för antagning (eller urvalsmetoder): 1) Urvalsprov eller 2) Skolframgång + urvalsprov. I urvalsmetod 1 kan alla sökande bli antagna och i urvalsmetod 2 endast de med som söker med studentexamen d.v.s. de som gått gymnasiet eller gått kombinationsexamen. Yrkeshögskolorna bestämmer själva vilken metod som används och kan variera per utbildning i samma skola.

Både yrkeshögskolor och universitet poängterar att chanserna fortfarande är goda att komma in både från gymnasiet och yrkesutbildningen.

Man bör också komma ihåg att man i detta skede inte vet hur länge just denna förändring är i kraft, det finns t.ex. flertalet yrkeshögskolor som åt myndigheterna kraftigt uttryckt sin frustation över snedvridning som dessa förändringar nu ger upphov till.

Läs hela artikeln på svenska.yle.fi:

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/15/urvalsprovet-viktigare-vid-yrkeshogskolorna

Samt lyssna på inslaget i Extrems Myteriet (ansökan till tredje stadiet börjar vid 48 minuter):

http://areena.yle.fi/1-3273744?autoplay=true

 

 


News