Back

Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019 - Axxell och Åbo yrkesinstitut samarbetar

Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019 - Axxell och Åbo yrkesinstitut samarbetar

Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019 - Axxell och Åbo yrkesinstitut samarbetar

Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019 - Axxell och Åbo yrkesinstitut samarbetar

Hösten 2019 inleds en ny svenskspråkig närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i ett nära samarbete mellan Axxell och Åbo yrkesinstitut. Avtalet mellan parterna undertecknades idag i Åbo. Orsaken till att man nu ordnar närvårdarutbildningen på svenska i Åbo är att det kommit signaler från arbetslivet om att det finns ett stort behov av närvårdare i Åboregionen.

- Utbildning skall ordnas där behovet finns, säger Axxells rektor Lena Johansson, och därför startar vi nu upp denna utbildning i Åbo.

Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut. Utbildningen kommer att ordnas dels i Åbo yrkesinstituts utrymmen och dels i Axxells utrymmen i Åbo. Största delen av utbildningen, 135 kompetenspoäng obligatoriska yrkesämnen kommer att ske i Åbo yrkesinstituts regi, medan de gemensamma ämnen och valbara yrkesämnen sker i Axxells regi.

- Utrymmena och infrastrukturen för utbildningen finns redan i Åbo yrkesinstituts utrymmen medan Axxell varken har utrymmen eller infrastruktur i Åbo. Därför har man önskat etablera ett intimt samarbete med Åbo yrkesinstitut och köpa undervisningstjänsterna därifrån. Varför konkurrera när man kan samarbeta istället? Konstaterar Axxells rektor Lena Johansson.

- Åbo yrkesinstitut vill vara med och erbjuda all utbildning som det finns efterfrågan på och behov av i Åboregionen. Vi har från tidigare bra erfarenheter av att samarbete med andra skolor inom examina som vi inte har rätt att anordna. Senast ordnade vi grundexamen i idrott tillsammans med Suomen Urheiluopisto (Vierumäki) och av detta samarbete har vi endast fått positiv feedback, säger Kalle Ojanen, utbildningschef vid Åbo yrkesinstitut.

Till närvårdarutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt via Axxells hemsida. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida. Man kan även genomföra utbildningen på läroavtal och man behöver heller inte avlägga hela examen om man inte har behov av den, man kan också avlägga en eller flera av examensdelarna.

- I en grundexman inom branschen finns 8 olika kompetensområden men i Åbo kommer kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre att ordnas, säger utbildningsledare Johanna Lind från Axxell. Under våren kommer man tillsammans att planera hur utbildningen skall förverkligas konkret.

- De studerande kommer att vara inskrivna i Axxell eftersom det är Axxell som har anordnartillståndet för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, säger Johansson. Axxells närvårdarutbildning i Pargas fortsätter som förut och en ny utbildning i flerform startar där i mars 2019, påpekar hon ännu.

- Vi hoppas att alla uppfattar hur svårt det är att rekrytera svenskspråkig arbetskraft i branschen och söker till utbildningen så att vi får ihop en tillräckligt stor grupp, konstaterar Kalle Ojanen ännu.

- Även tvåspråkiga eller finskspråkiga som har grundkunskaper i svenska kan ju söka till den här svenskspråkiga utbildningen också. På det sättet får man ju både språket och utbildningen på samma gång och som språkkunnig har man ju ofta lättare att få jobb och blir mera attraktiv på arbetsmarknaden, inflikar Lena Johansson ännu.


News