Back

Nya arbetskraftsutbildningar i Axxell

Nya arbetskraftsutbildningar i Axxell

Nya arbetskraftsutbildningar i Axxell

Nya arbetskraftsutbildningar i Axxell

Efter några års paus ordnar Axxell igen arbetskraftsutbildning! För tillfället planeras två utbildningar:

En närvårdarutbildning på svenska i Esbo planeras starta i februari/mars..

I Karis planeras en delexamen för grundexamen inom maskin- och produktionsteknik att starta i februari/mars. Utbildningen är tvåspråkig.

Mera information om utbildningen kommer inom kort på våra hemsidor.


News