Back

Regler som gäller i Axxell under coronaepidemin

Regler som gäller i Axxell under coronaepidemin

Regler som gäller i Axxell under coronaepidemin

Regler som gäller i Axxell under coronaepidemin

I alla de regioner som Axxell verkar råder nu en utvidgad rekommendation om användning av munskydd. Det innebär att användning av munskydd starkt rekommenderas också i andra stadiets utbildning. I Axxell uppmanar vi nu därför alla som besöker våra enheter att ha munskydd på sig. Studerande och personal uppmanas ha munskydd och även gäster som rör sig i byggnaderna skall ha munskydd på sig. Kom alltså ihåg att ta med dig munskydd då du besöker någon av våra enheter.

Vi är noga med god handhygien. Vid ingången till alla våra enheter finns också handdesinfektion, använd det då du kommer in eller tvätta dina händer med tvål och vatten. Därtill är det viktigt att komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt, hosta i ärmen eller en engångsnäsduk samt undvika att röra ansiktet. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Vi uppmanar också alla att ta i bruk den av THL producerade appen Coronablinkern.

Studerande och vårdnadshavare informeras om coronaläget via Wilma alltid då något nytt finns att informera. Personalen får information via intranätet.

Genom att följa de här reglerna kan vi förhindra att smittan sprids och vi kan fortsätta med närstudier.


News