Back

Skogsutbildning med inriktning på naturturism i Axxell Brusaby

Skogsutbildning med inriktning på naturturism i Axxell Brusaby

Skogsutbildning med inriktning på naturturism i Axxell Brusaby

Skogsutbildning med inriktning på naturturism i Axxell Brusaby

Axxell erbjuder en för Svenskfinland unik inriktning mot vildmarks- och friluftsliv inom ramen för skogsarbetarutbildningen (grundexamen inom skogsbranschen). Utbildningen erbjuds nu första gången i årets gemensamma ansökan och förverkligas i Brusaby på Kimitoön.

Utöver grunderna i traditionellt skogsarbete ger inriktningen naturturism den studerande kunskaper om hur man sköter om naturskydds- och friluftsområden, hur man bygger och underhåller konstruktioner som används i det rörliga friluftslivet samt hur man guidar i naturen. Efter examen skall studerande kunna arbeta som företagare inom friluftsliv med jakt, fiske och turism.

Utbildningen möjliggör kombistudier där studerande också avlägger studentexamen antingen i Kimitoöns eller hemkommunens gymnasium. Utbildningen genomförs under förutsättning att inriktningen får tillräckligt många sökande.

Läs mera om utbildningen här


News