Back

Skolans utrymmen stängs under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier

Skolans utrymmen stängs under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier

Skolans utrymmen stängs under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier

Skolans utrymmen stängs under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier

Studerande - notera att schemat tömts eftersom närstudierna avbrutits under tiden 18.3-13.4.2020. Under denna tid får du nu ditt schema för några dagar i gången. Följ aktivt med schemat på Wilma!

I enlighet med regeringens beslut 16.3.2020 stängs skolans utrymmen för studerande under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier. Notera att det är närstudierna som avbryts medan utbildning enligt utbildningsavtal och läroavtal fungerar enligt överenskommelse tills andra beslut görs. Vi gör allt för att distansundervisningen skall fungera så bra som möjligt under denna tid. Mera anvisningar ges efter hand till alla.

Tisdagen den 17.3.2020 är normal skoldag för alla och under dagen skall alla testa att den utrustning man har fungerar så att man kan följa med undervisningen som under nämnda tid sker på distans.

 


News