Back

Studera turism som vuxen!

Studera turism som vuxen!

Studera turism som vuxen!

Studera turism som vuxen!

Turismen är världens största näring med jobbmöjligheter inom både rese- och besöksnäringen. Vill du jobba inom turismbranschen? Kanske du redan är i branschen men behöver få ett papper på vad du kan? Då är den här utbildningen ett alternativ för dig! Utbildningen är flexibelt uppbyggd så att du kan jobba eller t.ex. vara mamma-/vårdledig samtidigt som du studerar. Utbildningen startar 20.9.2017. Närstudierna förverkligas i Åbo och/eller Karis, beroende på varifrån deltagarna kommer.

Läs mera om utbildningen på www.axxell.fi/turisttjansteman-vuxen. Mera information ger även Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241 eller linda.glasberg-lindholm@axxell.fi


News