Back

Studerandekåren i Karis ordnade valdebatt

Studerandekåren i Karis ordnade valdebatt

Studerandekåren i Karis ordnade valdebatt

Studerandekåren i Karis ordnade valdebatt

Den 23.3 ordnade studerandekåren vid Axxell i Karis en valdebatt i bio Pallas. Tillställningen streamades också live till Axxell i Ekenäs så att studerande både i Karis och Ekenäs skulle ha möjlighet att delta. Totalt följde ca. 300 studerande med debatten.

Debatten som leddes av Mette Ekroos, första årets kockstuderande, förlöpt bra och var intressant på många sätt. Studerande från alla utbildningar hade förberett frågor. Teman var: dåliga vägar och infrastruktur, utbildning, ungdomsfrågor och sysselsättning, sjukvård, samhället och förstås även vargar och varför hen ställer upp.

Kandidater på plats var Andreas Hindrén SFP, Ulf Heimberg SDP, Päivi Rignell Gröna, Harry Ylävä vänsterförbundet och Kaj Öhman från Samlingspartiet.

På bilden Mette Ekroos tillsammans med alla kandidater.


News