Back

Studeranderesor skall ordnas

Studeranderesor skall ordnas

Studeranderesor skall ordnas

Studeranderesor skall ordnas

Axxells VD Stefan Johansson skrev en insändare som idag publicerades i HBL och VN om att studeranderesorna skall ordnas trots VRs ändringar i tågtrafiken:

"VR:s ändringar i tågtrafiken väcker oro på många håll, inte minst i Västnyland där Y-tåget läggs ned helt och hållet och de flesta fjärrtåg inte längre kommer att stanna i Kyrkslätt.

Ungdomar som studerar eller har för avsikt att börja studera vid Axxell i Karis (och Ekenäs) och deras föräldrar har frågat sig, hur särskilt resorna från Kyrkslätt skall skötas efter ändringarna.

Med stöd av regionens riksdagsledamöter har vi inom Axxell arbetat och arbetar intensivt för att det inte skall bli oöverstigliga problem.

VR har meddelat att man för sina tågresenärer kommer att ordna busstransporter Kyrkslätt – Karis, som ingår i tågpriset. På vår förfrågan visade det sig, att man inte tänkt sig att andra – t.ex. just studerande - skulle få utnyttja dessa, ens mot betalning. Det övergår nog allt sunt förnuft. Ett statsägt bolag ordnar transporter för sina resenärer men skulle inte hitta ett administrativt sätt att låta studerande åka med – till en skola som finansieras av staten.

Efter en träff med bl.a. VR:s representant förra veckan som ordnades av riksdagsledamöter från regionen är vi dock betydligt mera optimistiska. Man vaknade helt tydligt till, frågan fick gehör och en lösning kommer att sökas. Studerandenas och Axxells behov kommer också att lyftas upp när ministern inom kort får besök.

Axxell kommer för egen del att göra allt som är praktiskt möjligt för att anpassa undervisningens scheman till de transporter som står till buds.

Det är nu bara fråga om av vem och hur detta sköts, inte om det sköts. Besked hoppas vi på så fort som möjligt, men senast när nya studerande kommer på hösten skall detta vara klart.

 

Stefan Johansson, VD Axxell Utbildning Ab"


News