Back

Studiehandledarträff i Ekenäs

Studiehandledarträff i Ekenäs

Studiehandledarträff i Ekenäs

Studiehandledarträff i Ekenäs
Traditionell studiehandledarträff för västnyländska och åboländska studiehandledare, denna gång i Axxell i Ekenäs, Fågelsången. Saker som diskuteras är bland annat studerandeströmmarna i regionen och aktualiteter inom yrkesutbildningen. Rektor Lena Johansson informerar om läroplansreformen som träder i kraft 1.8.2015.

News