Back

TaitajaMästare 2017 på slutrakan

TaitajaMästare 2017 på slutrakan

TaitajaMästare 2017 på slutrakan

TaitajaMästare 2017 på slutrakan

TaitajaMästare-tävlingarna har nu gått in på den tredje och sista tävlingsdagen. Axxells två finalister Maximilian, Maki, Grönblom (produktion av webbsidor) och Oskar Lundström (timmermansarbete) har kämpat bra och ligger bra till. Resultatet klarnar först ikväll vid avslutningsceremonin. Oskars uppgift i timmermansarbete har varit att bygga en gårdsbyggnader från början, nu sista dagen är det brädfodring av byggnaden som slutförs. Makis uppgift  i produktion av webbsidor har varit att planera och förverkliga en hemsida för en kund. Hemsidan skall innehålla olika tjänster. 

På bilden nedan även Axxells Johanna Lind, som fungerar som huvuddomare för grenen Närvårdare.


News