Back

Textilartesaner ställer ut sina slutarbeten

Textilartesaner ställer ut sina slutarbeten

Textilartesaner ställer ut sina slutarbeten

Textilartesaner ställer ut sina slutarbeten
Axxells textilartesanstuderande ställer ut sina slutarbeten i Kulturhuset Karelia (Skillnadsgatan 11 i Ekenäs) 19-24.5.2015 (ti-fre kl. 10-19, lö-sö kl. 10-15). Välkommen!

News