Back

Turismutbildningen i Axxell Pargas med i marknadsföringssamarbete i Åbo

Turismutbildningen i Axxell Pargas med i marknadsföringssamarbete i Åbo

Turismutbildningen i Axxell Pargas med i marknadsföringssamarbete i Åbo

Turismutbildningen i Axxell Pargas med i marknadsföringssamarbete i Åbo
Turismutbildningen vid Axxell Pargas, både  unga och vuxna, samarbetar i marknadsföringssyfte med finska utbildningsarrangörer i Åbo, verksamma inom turism även de. En gemensam hemsida med information om utbildningar har skapats, läs mera på adressen http://matkailuosaajaksi.blogspot.fi/

News