Back

Utexaminerade läsåret 2017-2018

Utexaminerade läsåret 2017-2018

Utexaminerade läsåret 2017-2018

Utexaminerade läsåret 2017-2018

Idag, 15.6.2018, ordnas dimissioner i Ekenäs (gemensam för Karis och Ekenäs), Brusaby och Pargas. Totalt har över 700 studerande fått sin examen från Axxell under läsåret 2017-2018. Hela listan finns publicerad här och också på Yles hemsidor https://svenska.yle.fi/artikel/2018/06/08/grattis-till-alla-som-avlagt-yrkesexamen-under-aret-har-ar-de

Stort grattis till examinander!


News