Back

Välkommen på utbildning för arbetsplatshandledare och -utbildare!

Välkommen på utbildning för arbetsplatshandledare och -utbildare!

Välkommen på utbildning för arbetsplatshandledare och -utbildare!

Välkommen på utbildning för arbetsplatshandledare och -utbildare!

Utbildningen riktar sig främst till närvårdare som ska handleda och bedöma närvårdarstuderande på arbetsplatsen, såväl ungdomar som vuxna. Den är också riktad till arbetsplatsutbildare som handleder läroavtalsstuderande.

Utbildningen är i sin helhet 3 sv indelade i tre delar, 1 sv per del. Det är möjligt att delta i hela utbildningen eller välja en del nu och bygga på med de övriga delarna efter hand.

Utbildningen ger behörighet att handleda studerande samt att fungera som bedömare vid yrkesprov och examenstillfällen inom egen bransch, nu och framöver. Utbildningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och är således gratis för deltagarna.

Utbildningen ordnas i Ekenäs, Pargas och Kimito. Se närmare info vid resp. ort.


News