Back

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Vid Axxell, Överby ordnas

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Tidpunkt: 

Måndag 12.11.2018 kl. 12.15-15.45

12.15 Växtskyddsskolning för yrkesfolk, lagstiftning och dokumentation över användning av växtskyddsmedel

13.15 Kemisk bekämpning och spridutrustning

14.15 Integrerat växtskydd

15.00 Förfalskade växtskyddsmedel

Tisdag 13.11.2018kl. 12.15-15.45

12.15 Växtskyddsmedlens risker för miljön och hur dessa kan hanteras

13.00 Faror och riskerför arbetshälsan orsakade av växtskyddsmedel samt hantering av dessa risker

14.15 Upplagring och tillsyn av växtskyddsmedel

15.00 TENTAMEN

Pris:
125 euro

Enligt den nya växtskyddslagen (1562/2011) bör alla professionella användare av växtskyddsmedel inneha examen sedan den 25.11.2015. Axxell erbjuder en förberedande utbildning för denna examen samt möjlighet att avlägga examen. Våra utbildare är godkända av TUKES. Innehållet i denna utbildning beskrivs i JSM förordning om utbildning 6/2012. Denna utbildning passar både trädgårds- och lantbruksodlare.

Kursinnehåll:

  • Faror och risker, känn igen dem och kontrollera dem
  • Säker hantering
  • Integrerat växtskydd förfarande och metoder
  • Spridningsutrustning
  • Dokumentation över användning av växtskyddsmedel
  • Olagliga och förfalskade växtskyddsmedel

Du kan anmäla dig till kursen via Axxells hemsida: https://www.axxell.fi/kurser

 


News