Back

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Vid Axxell, Överby ordnas

Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Tidpunkt: 
16.11-17.11.2017.
kl. 12-15-15.45 båda dagarna

Pris:
125 euro

Enligt den nya växtskyddslagen (1562/2011) bör alla professionella användare av växtskyddsmedel inneha examen sedan den 25.11.2015. Axxell erbjuder en förberedande utbildning för denna examen samt möjlighet att avlägga examen. Våra utbildare är godkända av TUKES. Innehållet i denna utbildning beskrivs i JSM förordning om utbildning 6/2012. Denna utbildning passar både trädgårds- och lantbruksodlare.

Kursinnehåll:

  • Faror och risker, känn igen dem och kontrollera dem
  • Säker hantering
  • Integrerat växtskydd förfarande och metoder
  • Spridningsutrustning
  • Dokumentation över användning av växtskyddsmedel
  • Olagliga och förfalskade växtskyddsmedel

Du kan anmäla dig till kursen via Axxells hemsida: https://www.axxell.fi/kurser

 


News