Back

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Åboland (Pargas, Åbo och Brusaby)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Åboland (Pargas, Åbo och Brusaby)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Åboland (Pargas, Åbo och Brusaby)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Åboland (Pargas, Åbo och Brusaby)
På myndigheternas rekommendation övergår nu även våra enheter i Åboland – Pargas, Åbo och Brusaby - till distansundervisning från och med torsdag 3.12.2020. Distansstudier fortgår fram till julledigheten, studerande återvänder till närstudier tidigast 7.1.2021. I detta skede utgår vi från att enheterna är tillbaka i närstudier i januari 2021, men mera information ges senare.

Utbildning ute i arbetslivet, på UA- och LA-platser fortsätter normalt. Mera information till studerande ges per enhet. Studerande får information via Wilma och uppgifter om undervisningens innehåll via Itslearning. Vi strävar till att göra övergången till distansstudier så smidig som möjligt och vi har beredskap att göra vissa undantag för studerande som blir utexaminerade inom kort.

Även internaten i Pargas och Brusaby stängs. Vissa undantag kan beviljas, kontakta din lärare.


News