Back

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Nyland (Karis, Esbo, Helsingfors, Vanda)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Nyland (Karis, Esbo, Helsingfors, Vanda)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Nyland (Karis, Esbo, Helsingfors, Vanda)

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Nyland (Karis, Esbo, Helsingfors, Vanda)

Detta meddelande gäller endast studerande som studerar i Axxell i Karis, Esbo, Helsingfors och Vanda!

På myndigheternas rekommendation övergår nu våra enheter i Nyland - Karis, Esbo, Helsingfors och Vanda (Överby, MKK och Karis) till distansundervisning senast från och med tisdag 1.12.2020. För integrationsutbildningens del följs i första hand NTM-centralens direktiv.

Enligt den rekommendation myndigheterna nu ger är det fråga om en tre veckor lång period av distansstudier, distansstudierna fortgår alltså fram till jul. I detta skede utgår vi från att enheterna är tillbaka i närstudier i januari 2021, men mera information ges senare.

Utbildning ute i arbetslivet, på UA- och läroavtalsplatser fortsätter normalt. Mera information till studerande ges per enhet.

Studerande får information via Wilma och uppgifter om undervisningens innehåll via Itslearning. Vi strävar till att göra övergången till distansstudier så smidig som möjligt och vi har beredskap att göra vissa undantag för studerande som blir utexaminerade inom kort.

Även internatet i Ekenäs stängs. Vissa undantag kan beviljas, kontakta din lärare.

All verksamhet på våra enheter i Åboland fortsätter som normalt tills myndigheterna eventuellt rekommenderar annat.


News