Back

Vi övergår till distansstudier på våra enheter i Åbo, Pargas och Brusaby!

Vi övergår till distansstudier på våra enheter i Åbo, Pargas och Brusaby!

Vi övergår till distansstudier på våra enheter i Åbo, Pargas och Brusaby!

Vi övergår till distansstudier på våra enheter i Åbo, Pargas och Brusaby!

Detta meddelande gäller studerande som studerar i Axxell i Åbo, Pargas och Brusaby!

På myndigheternas rekommendation övergår nu våra enheter i Pargas och Åbo och delar av Brusaby till distansundervisning från och med måndag 9.11. I Brusaby ordnas ännu närundervisning under tiden 9.11-13.11 för vissa grupper, från och med måndag 16.11 övergår även Brusaby i sin helhet till distansundervisning.

Enligt den rekommendation myndigheterna nu ger är det fråga om en två veckor lång period av distansstudier. I det här skedet utgår vi ifrån att vi är tillbaka i närstudier måndagen 23.11.

Mera information till studerande ges per enhet senast under torsdagen 5.11. Studerande får information via Wilma och uppgifter om undervisningens innehåll via Itslearning. Personalen informeras via enhetschefen och via intranätet.

Denna vecka pågår undervisningen helt enligt planerna också i Åboland. All verksamhet på våra enheter i Nyland fortsätter som normalt tills myndigheterna eventuellt rekommenderar annat.

Vi strävar till att göra övergången till distansstudier så smidig som möjligt och vi har beredskap att göra vissa undantag för studerande som blir utexaminerade inom kort.

Internaten stängs på fredag 6.11 (med undantag för Brusaby, som stänger fredag 13.11).


News