Back

Strejken är avblåst

Strejken är avblåst

Strejken är avblåst

Strejken är avblåst

Uppdatering 2.3.2018 kl. 15.20:

Strejken är avblåst och verksamheten fungerar normalt under nästa vecka.

 

Strejkvarsel som gäller alla Axxells enheter är given för tiden 5-9.3.2018. Alla studerande och vårdnadshavare informeras om läget via Wilma och uppmanas därför följa med läget där.

Till arbetslivet:

Studerande som är på inlärning i arbete fortsätter sin inlärning i arbete normalt. Ifall kontaktpersonen i Axxell ändrar meddelas arbetsplatsen skilt. Ifall problem uppstår eller vid frågor kan arbetslivet alltid kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345.


News