Back

Vinnarna av iPhone6 som lottades ut under Axxell-dagen har fått sin vinst!

Vinnarna av iPhone6 som lottades ut under Axxell-dagen har fått sin vinst!

Vinnarna av iPhone6 som lottades ut under Axxell-dagen har fått sin vinst!

Vinnarna av iPhone6 som lottades ut under Axxell-dagen har fått sin vinst!

Under Axxell-dagen som hölls i Karis den 25.11 fick alla besökande niondeklassister fylla i ett frågeformulär med frågor från alla utställare. Bland alla som seriöst svarat på frågorna lottades två stycken iPhone6 ut. Lotten föll i år på Nicole Gustafsson från Kimitonejdens skola och Marika Enestam från Dalsbruks skola.

Nicole Gustafsson fick sin vinst i samband med skolans morgonsamling 8.12 och Marika Enestam i samband med luciafestligheterna i skolan den 12.12.

Grattis till vinnarna!

På bilden ovan Marika Enestem, på bilden nedan Nicole Gustafsson tillsammans med Axxells studiehandledare Kjell Forsman som överräckte vinsterna.


News