Back

Yrkesutbildningen förnyas från 1.1.2018

Yrkesutbildningen förnyas från 1.1.2018

Yrkesutbildningen förnyas från 1.1.2018

Yrkesutbildningen förnyas från 1.1.2018

Förändrade behov kräver kunnig arbetskraft

 • Utbildningen för unga och vuxna förenas – det finns bara ett sätt att avlägga examen
 • Med bredare examina svarar utbildningen flexiblare på arbetslivets kompetensbehov

Flexibla och personliga studievägar

 • Varje studerande har en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK)
 • Kunnandet är avgörande och den studerande studerar bara sådant som hon/han inte ännu kan (kompetensbasering)

Arbetslivsrepresentanter deltar i bedömningen av yrkesprov

 • Studerandenas yrkesprov och bedömningen av dem ordnas i första hand i riktiga arbetssituationer och –processer på arbetsplatser
 • I bedömningen av yrkesinriktade examensdelar deltar förutom läraren även en arbetslivsrepresentant (arbetsgivare, arbetstagare eller självständig yrkesutövare)
 • Utbildningsanordnaren introducerar arbetslivsbedömarna i bedömning

Examen genom lärande vid en utbildningsanordnare och på en arbetsplats

 • Examen eller examensdelar avläggs flexibelt hos en utbildningsanordnare och i arbetslivet
 • Arbetslivsrepresentanten deltar i planeringen och bedömningen av utbildning som ordnas på en arbetsplats

Utbildningsavtal

 • Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen gör ett skriftligt, tidsbundet avtal
 • Arbetsplatsen utser en arbetsplatshandledare som tillsammans med läraren ansvarar för handledningen
 • Vid utbildningsavtal  betalas ingen lön till studerande för lärande som sker på en arbetsplats
 • Arbetsplatsen får ingen ersättning

Läroavtal

 • Studerande har ett tidsbundet arbetsavtal och får lön enligt kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan få utbildningsersättning.
 • Arbetsplatsen utser en  arbetsplatshandledare som tillsammans med läraren ansvarar för handledningen.
 • Studerande kan avlägga delar eller  hela examen genom läroavtal

Har du frågor? Kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi


News