Back

Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla är en kampanj för jämställdhet och likabehandling och förverkligas 14-27.3.2022. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma jämställdhetsveckan som infaller under vecka 11 och veckan mot rasism som infaller under vecka 12.

Jämställdhet och lika behandling är viktiga värderingar för alla oss på Axxell. Allas insats behövs för att göra Axxell till en jämlik skola och arbetsplats. Fundera på hur just du kan bidra till att göra Axxell välkomnande för alla!

Kampanjen förverkligas inom ramen för projektet Delaktig och trygg.


News