Back

Välmående flödar i Axxell under vecka 40

Välmående flödar i Axxell under vecka 40

Välmående flödar i Axxell under vecka 40

Välmående flödar i Axxell under vecka 40

Under vecka 40 satsar vi på hela Axxells välmående och det erbjudas aktiviteter och workshoppar längs med veckan. Vi värnar om en aktiv skolvardag och försöker under veckan uppmuntra till aktivitet och rörelse.

På organisationsnivå sänds en live paneldiskussion till hela skolan, virtuell frågesport ordnas på alla orter och en sockerutställning ordnas för att belysa sockrets mängd i vanliga mellanmål.

Välmåendet flödar på våra orter enligt följande:

Karis

Måndag 3.10: Veckan börjar med enlive paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Tisdag 4.10: Välmåendedagen med workshoppar för alla grupper i Karis. Folkhälsan drar en rörelseworkshop ute, Raseborgs stads motionsrådgivare drar en rörelseworkshop, Marthorna föreläser om kost, skolkurator drar en workshop som gynnar gemenskap i skolan.

Torsdag 6.10: cykelorientering och orientering: Man deltar i lag på 1 – 3 personer. Varje lag skall på egen hand hitta kontrollerna och fylla i kontrollkortet för att få rätt kod.

På fredag firar vi internationella världsleende dagen

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, rastaktiviteter på bron, tävlingar, besök på bron ”under parasollet”, sockerutställning, gymmet är öppet, kockstuderande delar ut hälsosamma mellanmålsrecept m.m.

Åbo

Måndag: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Tisdag 4.10: Aktiverande tävlingar under lunchen

Torsdag 6.10: Utedag i Runsala. Eftermiddagen spenderas med aktiviteter ordnade av Åbo stads idrottsinstruktörer samt tutorerna på Runsala strand. Eftermiddagen avslutas under grilltaket med korvgrillning.

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, tävlingar, sockerutställning, fruktmellanmål dagligen.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Pargas

Måndag 3.10: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Torsdag 6.10: Aktiverande eftermiddag. På eftermiddagen får studerande ta del av olika workshoppar som ordnas av Pargas stads idrottsinstruktör, Marthorna och Folkhälsan.

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, sockerutställning och fotbollsturnering.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Brusaby

Måndag 3.10: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Onsdag 5.10: Utedag. Hålls i Amosparken och består av flera olika aktiverande punkter. Punkterna hålls av Marthaförbundet, Folkhälsan och skolans personal. Eftermiddagen avslutas med ett litet mellanmål.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, sockerutställning och köket fokuserar på hälsosam kost denna vecka.

Bakgrund och info om projektet ”Aktiv och välmående”:

Välmåendeveckan ordnas som en del av projektet ”Aktiv och Välmående” som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Huvudmålsättningen med projektet är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefinnande. Undersökningar visar att allt fler yrkesstuderande rör på sig allt mindre, vilket ger en dyster prognos för deras arbetsförmåga då de blir äldre om man inte lyckas få en ändring till stånd. Axxell vill vara med i satsningen på studerandes välmående i arbetet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Målsättningen med projektet är att skapa modeller för hur den fysiska aktiviteten kan höjas och varieras inom de olika enheterna på Axxell. Projektarbetare Fanni Sundell berättar att man i projektet lägger särskild vikt på att det ska finnas likvärdiga möjligheter för rörelse och motion för alla studerande. Syftet med projektet i Axxell är att skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och lärande. Det gäller att skapa förutsättningar och möjligheter för de studerande att under skoldagen få avbrott, inte bara i sittandet, utan också för att få variation i ensidiga arbetsställningar överlag t e x i verkstadsmiljön eller ute på arbetsfältet, tillägger Sundell.

Under projektets gång har man bl.a. skapat aktivitetslådor på alla enheter, i lådorna ingår olika hjälpmedel för att aktivera både hjärna och kropp. Vi har också påbörjat verksamheten med aktivitetstutorer bland studerande. Studerande går en aktivitetstutor-kurs varefter de kan jobba för att aktivera sin grupp eller hela skolan på olika sätt, berättar Sundell. Vi har också införskaffat olika aktiverande möbler i klasserna. Därtill har det ordnats olika motionsutmaningar för både personal och studerande.

Det finns en stor mängd forskning som lyfter fram rörelsens effekt på lärandet. Att öka på rörelse under skoldagen inverkar positivt på studerandes minne, koncentration och uppmärksamhet samt på förmågan att behandla information och lösa problem. Det har också visat sig att rörelse under skoldagen förbättrar beteendet i klassrummen, ökar på delaktigheten i undervisningen och minskar på frånvaron.


News