Back

Välkommen till Axxell

Välkommen till Axxell

Välkommen till Axxell

Välkommen till Axxell

Grattis till studieplatsen du som sökt till Axxell och fått en studieplats i gemensam ansökan! Här hittar du listan med alla antagna i gemensam ansökan och som gett lov att få sitt namn publicerat.

Kom ihåg att ta emot din studieplats senast 29.6. Du som är antagen får också hem ett antagningsbrev.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och många andra flerformsutbildningar som startar i höst. Kolla in alla våra utbildningar i Utbildningskatalogen.


News