Back

Delvis distansstudier och delvis närstudier – olika i olika regioner

Delvis distansstudier och delvis närstudier – olika i olika regioner

Delvis distansstudier och delvis närstudier – olika i olika regioner

Delvis distansstudier och delvis närstudier – olika i olika regioner

När vi nu efter jullovet återkommer till skolarbetet sker det på lite olika sätt i olika regioner. Nedan finns allmänt beskrivet hur arbetet fortsätter på de olika enheterna i olika regioner.

I Åboland fortsätter distansstudierna fram till 24.1 (Pargas, Åbo, Brusaby)

I Åboland har myndigheterna rekommenderat att distansstudierna fortsätter åtminstone fram till 24.1. Denna gång möjliggörs dock en hybridmodell som växlar mellan distans- och närundervisning. Där maskiner, simulatorer mm behövs i undervisningen kan vi nu göra undantag och ta in mindre grupper. Närmare information om hur ditt schema kommer att se ut får du från din enhet.

I huvudstadsregionen fortsätter distansstudierna till 31.1 (Överby, MKK)

I huvudstadsregionen fortsätter distansstudierna åtminstone fram till 31.1. När det gäller integrationsutbildningen följer vi ELY-centralens direktiv, direktivet just nu är att distansundervisningen fortsätter tills vidare. Närmare information om eventuella andra arrangemang får du av din enhet.

I Raseborg återgår vi till närstudier från 11.1

I Raseborg återgår vi i huvudsak till närstudier från måndag 11.1. Närmare information om eventuella andra arrangemang får du från din enhet.

Munskydd skall användas samt övriga hygienföreskrifter följas i alla situationer

Det är ytterst viktigt att beakta alla hygienföreskrifter. Munskydd (eller visir) skall användas hela tiden på ett korrekt sätt, både under lektionerna och i pauser, i korridorer etc. Håll tillräckligt avstånd (2m) både när arbetena/uppgifterna utförs och i de sociala utrymmena och under pauserna. Tvätta händerna ofta eller använd desinficeringsmedel. Ingen kommer till skolan om man har någon form av symptom.


News