Back

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Ny utbildning för omsorgsassistent startar i Axxell i april! Axxell samarbetar i utbildningen med Raseborgs stad. Samarbetet innebär bland annat att Raseborgs stad kan erbjuda läroavtal inom äldreomsorgen under sommaren för studerande på utbildningen.

- Det här innebär att studerande snabbt kommer ut i arbetslivet och får prova på jobbet i praktiken, säger Johanna Lind, ansvarig lärare på utbildningen.

Raseborgs stad har också deltagit i planeringen av utbildningen och gett feedback på vad man behöver i arbetslivet och vad som är viktigt att ta upp i skolan och vad man sedan kan lära sig på arbetsplatsen. Ett utvecklat arbetslivssamarbete är en fördel för alla parter och framförallt studerande.

- För oss inom äldreservicen ger utbildningen en möjlighet att delta i en process som för vidare vår tanke om en mångsidigare personalstruktur. Vardagen är för oss inte bara medicindelning och sårvård, den handlar också om att ge våra kunder en meningsfull vardag och vi tror att omsorgsassistenterna kan bidra till detta i en ny roll, säger Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborgs stad.

Omsorgsassistent-utbildningen är för dig som tycker om att arbeta med människor i ett arbete som är praktiskt. Till arbetsuppgifter hör att stöda och hjälpa t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning med t.ex. hygien, i matsituationer, klädvård, på- och avklädning, städning samt att uträtta olika ärenden. Till uppgifterna hör också att t.ex. ordna olika aktiviteter, promenader, läsa eller diskutera med kunden samt att stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Läs mera om omsorgsassistent-utbildningen här


News