Back

Inbjudan till kick off av Axxells strategiprocess

Inbjudan till kick off av Axxells strategiprocess

Inbjudan till kick off av Axxells strategiprocess

Inbjudan till kick off av Axxells strategiprocess

Välkommen på inledningen av Axxells strategiprocess 5.3 kl. 13 via Teams

Det har blivit dags att förnya Axxells strategi. Det vill säga den röda tråden, kartan och kompassen för Axxell. Vi ska jobba fram strategin under hela året 2021. Målet är att den ska stå klar i december och gälla för åren 2022-2026. Längs vägen ska vi bearbeta den på olika sätt.

Vi vill bygga upp strategin tillsammans. Alla som har intresse för Axxells framtid välkomnas att medverka på ett eller annat sätt.

Du är hjärtligt välkommen med på kick off när Axxell sparkar igång sin nya strategi fredagen den 5.3 kl. 13-15.30 över Teams

Anmälan sker till axxell@axxell.fi senast 3.3. Meddela ditt namn och e-postadress. Länken till webinariet skickas ut dagen före tillfället till alla som anmält sig.

Inbjudna att delta i webinariet och Axxells strategiprocess är studerande, personalen, styrelsen, direktionen, våra samarbetspartners inom arbetslivet och studerandenas vårdnadshavare.

Program:
•    Check in: Styrelsens välkomsthälsning
•    Samgång, framgång eller kräftgång Axxell? Futuristen Niko Herlin för oss in i Axxells framtid
•    Några studerande, direktionsmedlemmar och personalrepresentanter tycker till  
•    Check out: Kom med på Strategistigen. Vad händer – när?

Vi inbjuder dig att medverka i Axxells ”strategistig” under året. Redan på webinariet får du tycka till tillsammans med Niko Herlin.

Mera information ger utvecklingschef Gunilla Granberg, gunilla.granberg@axxell.fi eller 044-739 7363.

Välkommen!

”Om du vill gå fort – gå ensam. Om du vill gå långt – gå tillsammans”

 


News