Back

Axxell har blivit utsedd till en ackrediterad aktör inom ramen för Erasmus+ programmet

Axxell har blivit utsedd till en ackrediterad aktör inom ramen för Erasmus+ programmet

Axxell har blivit utsedd till en ackrediterad aktör inom ramen för Erasmus+ programmet

Axxell har blivit utsedd till en ackrediterad aktör inom ramen för Erasmus+ programmet

Internationell verksamhet vid Axxell

Axxell har beviljats KA120 - Erasmusackreditering för områdena vuxenutbildning och yrkesutbildning för årena 2021 - 2027. Detta möjliggör att systematiska och strategiska internationella utbyten kan fortsätta med Erasmus+ finansiering under den nya programperioden. Ackreditering ger Axxell möjligheten att även i framtiden skicka studeranden och personal utomlands på utbyten med hjälp av årlig ErasmusfinansieringFör att beviljas ackreditering krävs en genomtänkt och realistisk strategisk plan samt en verksamhetsplan med tydliga mål, kvalitetsstandarder och resultatanalyser för den internationella verksamheten och utbytena under åren 2021 - 2027.

Erasmus+ logo


News