Back

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

 Det av Axxell koordinerade internationella Erasmus+ -projektet ”Appmentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” har av europeiska kommissionen utsetts till mottagare av det europeiska priset för innovativ undervisning. Priset delas i år ut för första gången och med priset vill man belöna lärare och skolor som främjar de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning och lärande, samt lyfta fram vilken betydelse programmet Erasmus+ har för samarbetet mellan lärarna i Europa och för att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

De övriga projekten som belönas från Finland är Latokartanon peruskoulus projekt ”Own Your Learning 2.0”, Sotkamon lukios projekt ”VÄLKKY” och Nissnikun päiväkotis projekt: ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa”. De nationella programkontoren inom Erasmus+ väljer årligen vem som mottar EITA-priset. Från varje land som deltar i Erasmus+ väljs ett projekt inom varje priskategori, kategorierna är småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Priset tilldelas avslutade Erasmus+ -projekt. EITA-priset ges sammanlagt till 104 projekt i Europa.

Priserna delas ut officiellt vid en virtuell prisutdelningsceremoni som hålls den 20 oktober. För Axxells del mottas priset av sakkunnig i internationella frågor Tanja Halttunen.

Målet med Appmentor-projektet var att skapa en onlinemiljö, där både arbetsplatshandledare och lärare får råd och idéer för hur de kan stöda studerande som gör sin inlärning på arbetsplatsen. Resultatet blev ett verktyg, som hjälper och stöder lärare och handledare, när de handleder och undervisar virtuellt. Verktyget möjliggör en smidig dialog och stöd mellan yrkesutbildare och arbetsplatserna. Tanken bakom var att utöka den virtuella handledningen mellan arbetsplatshandledare och studerande. Det här var helt nytt då projektet inleddes, och det gav också en bra grund då koronapandemin kom och förhindrade lärare från att besöka arbetsplatserna fysiskt.

I projektet deltog skolor och arbetsplatser från sju olika europeiska länder och totalt 8 olika branscher var representerade. Bredden i projektet gav oss insikt i de olika utmaningarna i olika branscher och yrken.

Den största nyttan med plattformen som utvecklats inom Appmentor-projektet har varit just att underlätta handledningsprocessen då studerande åker på praktik till olika arbetsplatser eller studerar på läroavtal. Kvaliteten på handledningen förbättras i och med att man kan ta itu med problem och frågor som uppstår i ett tidigt skede och det är enkelt för studerande och handledare att kontakta skolan och den ansvariga läraren. Samtidigt hjälper den kurs som utvecklats i projektet nya arbetsplatshandledare och lärare att handleda och att förstå vad handledning verkligen innebär.

Under projektets gång blev det klart att samarbetet med arbetsplatserna är viktigt i handledning, att arbetsplatserna vill ha mycket att säga till om i handledningsprocessen och det är viktigt för skolorna att finnas lätt tillgängliga för arbetsplatserna. Appmentor-projektet ledde vidare till ett nytt Erasmus+-projekt, Vet@Work. Målsättningen med detta projekt är att förbättra kommunikation och samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen, så att man tillsammans kan stöda den studerandes inlärning på bästa sätt. I projektet deltar 5 länder och 8 samarbetsparter. Tre av parterna är yrkesutbildningar, resten arbetslivets representanter, både större och mindre företag. Även Raseborgs stad via Villa Anemone deltar i projektet.


News