Back

Ny utbildning för ungdomar – barnledare med i gemensam ansökan våren 2023

Ny utbildning för ungdomar – barnledare med i gemensam ansökan våren 2023

Ny utbildning för ungdomar – barnledare med i gemensam ansökan våren 2023

Ny utbildning för ungdomar – barnledare med i gemensam ansökan våren 2023

Axxell startar en ny utbildning till barnledare för ungdomar. Utbildningen kommer att finnas att söka till i gemensamma ansökan i februari 2023.

- Bristen på personal inom småbarnspedagogiken är enorm. Den här utbildningen är ytterligare ett försök att bidra till att avhjälpa bristen på personal inom småbarnspedagogiken, säger utbildningsledare Sofia Sjöblom.

Axxell ordnar sedan tidigare barnledar-utbildningen för vuxna och som e-utbildning, vilken har varit mycket populär. För att delta i e-utbildningen behöver man redan jobba i branschen men med den här nya utbildningen vill vi nu bredda målgruppen och erbjuda en barnledar-utbildning också för unga.

- Det räcker inte med att bara utbilda personer som redan jobbar som obehöriga inom branschen, utan vi behöver också locka helt ny personal, och den här utbildningen är ett sätt att försöka locka ny personal till daghemmen, konstaterar Sjöblom.

Utbildningen kommer att ordnas i Karis men utbildningen riktar sig till ungdomar från hela Svenskfinland. För studerande som kommer längre ifrån finns möjlighet att bo på internat i Karis. Efter att man avlagt barnledar-examen kan man antingen välja att gå direkt ut i arbetslivet, eller också kan man studera vidare till lärare inom småbarnspedagogiken eller socionom inom småbarnspedagogik. Möjligheterna är många. Ett samarbete med Åbo Akademi är i vardande så att studievägen från andra till tredje stadiet blir så rak som möjligt.

Barnledare, en pedagogisk utbildning

Barnledar-utbildningen ger behörighet att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogiken. Redan nu kan ungdomar bli behöriga barnskötare genom att studera till närvårdare och avlägga kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, men nu vill Axxell bredda möjligheterna och också erbjuda barnledar-yrket för ungdomar. Barnledar-utbildningen är en pedagogisk utbildning, under utbildningen koncentrerar man sig helt på pedagogik och barn. Skillnaden mellan barnledare och närvårdare är främst att om man är intresserad av vårdyrket, kan man välja närvårdare, medan om man är mera intresserad av en pedagogisk utbildning väljer man barnledare. Båda behövs!

- Med studierna till barnledare får du vara med och skapa en trygg, rolig och meningsfull vardag för barn under skolåldern, säger Sjöblom.


News