Back

Novago utses till Axxells första Morjensföretag

Novago utses till Axxells första Morjensföretag

Novago utses till Axxells första Morjensföretag

Novago utses till Axxells första Morjensföretag

Axxell börjar utse Morjensföretag för att förbättra och synliggöra samarbetet med arbetslivet. 

Det är glada ansikten och festlig stämning när Novago är först ut att tituleras Morjensföretag. Gunilla Granberg som är Axxells arbetslivschef räckte över titeln på onsdag 1 mars. Det är också hon som tagit fram konceptet.

Morjensföretag är ett sätt att synliggöra och paketera om samarbetet med arbetslivet, säger hon.

Novago har valts till Morjensföretag eftersom Axxell länge har haft dem som samarbetspart och planerar bland annat ett matchmaking-tillfälle där turism- och restaurangbranschen träffar Axxells studerande inom branscherna.

Vi har studerande som behöver ut i arbetslivet. De behöver lära sig företagsamhet. Novago har en massa kontakter till företagare som behöver arbetstagare som vi kan producera, säger Gunilla Granberg.

Novago är västra Nylands expert på utveckling av företagande och entreprenörskap.

För vår del betyder det mycket och är en stor ära att vara Axxells första Morjensföretag. Om det är något ett utvecklingsbolag ska göra så är det att pröva nya koncept och vara med och utveckla, säger Tom Gammals som är Novagos verkställande direktör.
Vi ska fungera som en mellanhand mellan läroverk och arbetsliv så därför tar vi med stor tacksamhet emot det här initiativet att komma närmare arbetslivet.

Axxell har en lång tradition av samarbete med arbetslivet. Det kan se ut på olika sätt beroende på hurudant företag det är frågan om.

Nu försöker vi göra samarbetet ännu bättre.  Arbetslivskontakten är en av våra tyngdpunkter i vår nya strategi.

Tillfället är också starten på en roadshow där Gunilla Granberg tillsammans med arbetslivscentret besöker ett 50-tal företag för att presentera konceptet Morjensföretag.

Vi vill lägga örat i marken och lyssna in. Vi kommer ställa systematiska frågor och kartlägga på vilket sätt vi ska utveckla vårt samarbete.

Flera företag kommer också att utses till Morjensföretag under våren.

Förhoppningsvis minst tio företag före midsommar.

På bilden från vänster: läroavtalsplanerare Klara Roos (Axxell), arbetslivschef Gunilla Granberg (Axxell), VD Tom Gammals (Novago), företagsrådgivare Alexandra Stoor (Novago), företagsrådgivare Martina Sundqvist (Novago) och företagsrådgivare Annika Metsämäki (Novago).

 


News