Aktuellt

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

 Det av Axxell koordinerade internationella Erasmus+ -projektet ”Appmentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” har av europeiska kommissionen utsetts till mottagare av det europeiska priset för innovativ undervisning. Priset delas i år ut för första gången och med priset vill man belöna lärare och skolor som främjar de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning och lärande, samt lyfta fram vilken betydelse programmet Erasmus+ har för samarbetet mellan lärarna i Europa och för att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

De övriga projekten som belönas från Finland är Latokartanon peruskoulus projekt ”Own Your Learning 2.0”, Sotkamon lukios projekt ”VÄLKKY” och Nissnikun päiväkotis projekt: ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa”. De nationella programkontoren inom Erasmus+ väljer årligen vem som mottar EITA-priset. Från varje land som deltar i Erasmus+ väljs ett projekt inom varje priskategori, kategorierna är småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Priset tilldelas avslutade Erasmus+ -projekt. EITA-priset ges sammanlagt till 104 projekt i Europa.

Priserna delas ut officiellt vid en virtuell prisutdelningsceremoni som hålls den 20 oktober. För Axxells del mottas priset av sakkunnig i internationella frågor Tanja Halttunen.

Målet med Appmentor-projektet var att skapa en onlinemiljö, där både arbetsplatshandledare och lärare får råd och idéer för hur de kan stöda studerande som gör sin inlärning på arbetsplatsen. Resultatet blev ett verktyg, som hjälper och stöder lärare och handledare, när de handleder och undervisar virtuellt. Verktyget möjliggör en smidig dialog och stöd mellan yrkesutbildare och arbetsplatserna. Tanken bakom var att utöka den virtuella handledningen mellan arbetsplatshandledare och studerande. Det här var helt nytt då projektet inleddes, och det gav också en bra grund då koronapandemin kom och förhindrade lärare från att besöka arbetsplatserna fysiskt.

I projektet deltog skolor och arbetsplatser från sju olika europeiska länder och totalt 8 olika branscher var representerade. Bredden i projektet gav oss insikt i de olika utmaningarna i olika branscher och yrken.

Den största nyttan med plattformen som utvecklats inom Appmentor-projektet har varit just att underlätta handledningsprocessen då studerande åker på praktik till olika arbetsplatser eller studerar på läroavtal. Kvaliteten på handledningen förbättras i och med att man kan ta itu med problem och frågor som uppstår i ett tidigt skede och det är enkelt för studerande och handledare att kontakta skolan och den ansvariga läraren. Samtidigt hjälper den kurs som utvecklats i projektet nya arbetsplatshandledare och lärare att handleda och att förstå vad handledning verkligen innebär.

Under projektets gång blev det klart att samarbetet med arbetsplatserna är viktigt i handledning, att arbetsplatserna vill ha mycket att säga till om i handledningsprocessen och det är viktigt för skolorna att finnas lätt tillgängliga för arbetsplatserna. Appmentor-projektet ledde vidare till ett nytt Erasmus+-projekt, Vet@Work. Målsättningen med detta projekt är att förbättra kommunikation och samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen, så att man tillsammans kan stöda den studerandes inlärning på bästa sätt. I projektet deltar 5 länder och 8 samarbetsparter. Tre av parterna är yrkesutbildningar, resten arbetslivets representanter, både större och mindre företag. Även Raseborgs stad via Villa Anemone deltar i projektet.

Read More


Du kan mera än du själv tänker på - #UpptäckDittKunnande

Du skaffar kunnande i många olika miljöer - i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet - var som helst! Alltid lägger man inte ens märke till sitt eget...

Read More

Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Vi har tyvärr problem med kontaktuppgifterna för personalen på vår hemsida. Just nu syns kontaktuppgifterna endast för en liten del av personalen på www.axxell.fi/personalens-kontaktuppgifter. Vi...

Read More


Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 5-30.7.2021 Dejourering för frågor kring utbildning enligt utbildningsavtal/läroavtal Många studerande är på utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i...

Read More

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Inlägget är en del av projektet TASSU som finansieras av Utbildningsstyrelsen Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En individuell plan...

Read More


Grattis till studieplatsen!

Namnen på de som fått studieplats i gemensam ansökan har publicerats och lista på de som antagits till Axxell hittar du här. Stort grattis till studieplatsen! Blev du utan plats? Ingen fara, vi har...

Read More

Underhållsarbete på Axxells hemsida

Fredagen den 18.6 kl. 6.30-8.00 utförs planerade underhållsarbeten på Axxells hemsida, www.axxell.fi. Under nämnda tidpunkt ligger hemsidan nere och man kommer alltså inte åt något...

Read More


Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Det finns ett skriande behov av behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken. Det har varit budskapet från många kommuner i Svenskfinland, inte minst i huvudstadsregionen, men också på annat håll i...

Read More

Nea Kallio on voittanut kultaa Taitaja2021-kilpailuissa

Axxellin opiskelija Nea Kallio on voittanut KULTAA Taitaja2021-kilpailuissa hevostenhoito-lajissa!! OIKEIN PALJON ONNEA Nea! ”Fiilikset ovat nyt todella hyvät!” Nea iloitsee. ”Kilpailut ovat olleet...

Read More


Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell sätter fokus på studerandes välmående. Detta görs genom att lyfta fram olika frågor kring välmående som helhet. Torsdagen den 22.4 lyftes den psykiska hälsan bland studerande upp. Under dagen...

Read More

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Ny utbildning för omsorgsassistent startar i Axxell i april! Axxell samarbetar i utbildningen med Raseborgs stad. Samarbetet innebär bland annat att Raseborgs stad kan erbjuda läroavtal inom...

Read More


Axxell har blivit utsedd till en ackrediterad aktör inom ramen för Erasmus+ programmet

Internationell verksamhet vid Axxell Axxell har beviljats KA120 - Erasmusackreditering för områdena vuxenutbildning och yrkesutbildning för årena 2021 - 2027. Detta möjliggör att systematiska och...

Read More

Välkommen att delta i Axxells strategiprocess – Hållbar utbildning 2022-2026

Det har blivit dags att förnya Axxells strategi, det vill säga den röda tråden, kartan och kompassen för Axxell. Vi vill bygga upp strategin tillsammans. Alla som har intresse för Axxells framtid...

Read More


Inbjudan till kick off av Axxells strategiprocess

Välkommen på inledningen av Axxells strategiprocess 5.3 kl. 13 via Teams Det har blivit dags att förnya Axxells strategi. Det vill säga den röda tråden, kartan och kompassen för Axxell. Vi ska jobba...

Read More

Delvis distansstudier och delvis närstudier – olika i olika regioner

När vi nu efter jullovet återkommer till skolarbetet sker det på lite olika sätt i olika regioner. Nedan finns allmänt beskrivet hur arbetet fortsätter på de olika enheterna i olika regioner. I...

Read More


Julhälsning - Joulutervehdys

God Jul och Gott Nytt År! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta...

Read More

Virtuella föräldramöten i Axxell

Då coronapandemin omöjliggör fysiska föräldramöten ordnar vi istället virtuella möten. Föräldramötena är öppna för alla som är intresserade av våra utbildningar - de unga själva, deras vårdnadshavare...

Read More


Årets vuxenstuderande 2020 i Axxell premierade

Årets vuxenstuderande har premierats i Axxell! Varje år premieras tre studerande, en som studerar i Västra Nyland, en som studerar i Åboland och en som studerar i huvudstadsregionen. I år föll valet...

Read More

Vi övergår till distansstudier på alla våra verksamhetsorter i Åboland (Pargas, Åbo och Brusaby)

På myndigheternas rekommendation övergår nu även våra enheter i Åboland – Pargas, Åbo och Brusaby - till distansundervisning från och med torsdag 3.12.2020. Distansstudier fortgår fram till...

Read More


News