Back

Axxell koordinerar insatser för att snabbutbilda hjälpande händer till vårdbranschen

Axxell koordinerar insatser för att snabbutbilda hjälpande händer till vårdbranschen

Axxell koordinerar insatser för att snabbutbilda hjälpande händer till vårdbranschen

Axxell koordinerar insatser för att snabbutbilda hjälpande händer till vårdbranschen

Axxell med i "Valmiusjoukkue"-projektet och utbildar flygpersonal för att hjälpa till i vården!

Initiativet, som på finska fått namnet ”Valmiusjoukkue”, har som mål att snabbutbilda permitterad flygpersonal, inklusive piloter, till olika kringuppgifter inom vården. Flygpersonalen har redan från tidigare en gedigen grundutbildning för olika krissituationer och i detta nödläge behövs alla hjälpande händer.

Initiativet kom från flygpersonalen själva och startade på Twitter av Ami Niemelä som jobbar som purser och hennes kollega Ira Linnea von Witte. De drog igång projektet av privat vilja att hjälpa till. Projektet är beroende av utomstående finansiering. Projektet har fått finansiering av en finländsk stiftelsen samt en donation på 10.000€ av rekryteringsföretagen Odgers Berndtson, Pointer Potential och Pointer Search samt Nordic Interim Finland som erbjuder interim management tjänster. Axxell ansvarar för planerandet och genomförandet av utbildningen tillsammans med Omnia och Tmi EA PIAN. Modellen har hämtats från Sverige där rekryteringsföretaget Novare tillsammans med SAS och Sophiahemmet högskola har startat ett projekt för att snabbutbilda personal till vårdbranschen. I Sverige körde projektet igång 30.3.

Lärare Camilla Laiho ansvarar för utbildningen i Axxell. ”Det är trevligt att vi kan bidra i en sådan här krissituation”, säger hon. Utbildningen kommer att ordnas på engelska och avsikten är att den första utbildningen skall starta redan 20.4. ”Det handlar om en fem dagars utbildning, där tre dagar är teori och två dagar praktik på den arbetsplats där man kommer att jobba. Utbildningen är helt virtuell och de studerande får en snabb utbildning i arbetet på en vårdanstalt och kan sedan hjälp till vid grundvård, ge allmän information eller hjälpa till med all kringservice som finns i en vårdsituation”, säger Camilla.

Avsikten med utbildningen är att minska trycket på vårdenheterna under coronakrisen genom ett tillskott av hjälpande händer. ”Det är ändå att observera, att utbildningen inte leder till en examen, det handlar om en kurs där de studerande får grundkunskaper i arbetet på vårdenheter”, poängterar enhetschef Beatrice Westerlund. ”Materialet som byggs upp för denna utbildning kommer att göras tillgängligt för andra länder, finns det alltså i andra länder också ett behov av detta går det bra att få det material vi bygger upp”, tillägger hon.

Arbetsgivare inom vårdbranschen, som har behov av arbetskraft, uppmanas nu att höra sig för och delta i projektet. Man kan anmäla sitt intresse via www.axxell.fi/valmiusjoukkue eller direkt till Camilla Laiho (camilla.laiho@axxell.fi).

Läs mera och anmäl dig som arbetsgivare eller kursdeltagare på www.axxell.fi/valmiusjoukkue

 


News