Back

Lediga studieplatser i tilläggsansökan

Lediga studieplatser i tilläggsansökan

Lediga studieplatser i tilläggsansökan

Lediga studieplatser i tilläggsansökan

Lediga studieplatser som finns att söka i tilläggsansökan finns nu publicerade på Axxells hemsida. De utbildningar som vi nu vet att finns att söka hittar du på www.axxell.fi/soknu. Observera att det finns en chans att listan på lediga studieplatser ökar efter 26.6 om någon av de sökande vid vårens Gemensamma ansökan tackar nej till sin studieplats.

 


News