Back

Ny datanomutbildning i Kyrkslätt hösten 2019

Ny datanomutbildning i Kyrkslätt hösten 2019

Ny datanomutbildning i Kyrkslätt hösten 2019

Ny datanomutbildning i Kyrkslätt hösten 2019

Hösten 2019 inleder Axxell en ny svenskspråkig datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) i Kyrkslätt. Utbildningen sker i ett nära samarbete mellan Axxell och Kyrkslätts gymnasium.

- Orsaken till att Axxell nu går in för att ordna den här utbildningen i Kyrkslätt är att det från kommunens sida funnits en beställning på att det skall ordnas också yrkesutbildning i Kyrkslätt. Axxell har försökt tillmötesgå detta önskemål genom att ordna den här utbildningen, säger Axxells rektor Lena Johansson.

Utbildningen genomförs i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen. En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng varav 105 kompetenspoäng är obligatoriska yrkesämnen. Det kompetensområde som erbjuds är programmering. De gemensamma ämnen (35kp) genomförs utgående från yrkesutbildningens examensdelar men i Kyrkslätts gymnasiums regi. I praktiken betyder det att de studerande erbjuds de gymnasiekurser som enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. De 7 kp som inte finns i gymnasiets utbud erbjuder Axxell.

Därtill består examen av valbara examensdelar, totalt 40 kp och dessa genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Avläggande av dessa kan ske i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande – alternativen är många.

Det finns också möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom+studentexamen) eller t.o.m. trippelexamen (datanom+gymnasiets avgångsbetyg+studentexamen) om man har beredskap att satsa lite mera tid på studierna.

Axxell ger också möjligheter till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen om den studerande har beredskap att studera vissa perioder i Karis. I och med att det kommer att finns yrkesutbildning på ort och ställe i Kyrkslätt kommer också gymnasiestuderande att erbjudas några kurser i dataämnen inom ramen för gymnasiet kursbricka

Till datanomutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt via Axxells hemsida på www.axxell.fi/datanom-kyrkslatt. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida www.axxell.fi/datanom-kyrkslatt. Även läroavtal kan bli aktuell för någon och det är också möjligt att avlägga en delexamen dvs. att avlägga endast en eller några examensdelar. 

- De studerande kommer att vara inskrivna i Axxell eftersom det är Axxell som har anordnartillståndet för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, säger Johansson. Axxells datanomutbildning i Karis fortsätter som förut.

På bilden: Axxells rektor Lena Johansson och Kyrkslätts gymnasiums rektor Mikael Eriksson.


News