Back

Växtkännedom för nybörjare 19-20.8

Växtkännedom för nybörjare 19-20.8

Växtkännedom för nybörjare 19-20.8

Växtkännedom för nybörjare 19-20.8

Under kursen lär vi oss känna igen våra vanligaste träd, buskar och perenner genom rundvandringar i skolans parkområden och genom att studera växternas speciella kännetecken noggrannare.

 

Mera info och anmälning


News