Back

Kurssillinen mamukuljettajia työllistymässä heti koulutuksen päättyessä

Kurssillinen mamukuljettajia työllistymässä heti koulutuksen päättyessä

Kurssillinen mamukuljettajia työllistymässä heti koulutuksen päättyessä

Kurssillinen mamukuljettajia työllistymässä heti koulutuksen päättyessä

Perjantaina 13.11. valmistuu 19 maahanmuuttajataustaista bussinkuljettajaa Axxellin ja TTS:n (Työtehoseura) pilottikoulutuksesta. Tämänhetkisten tietojen mukaan lähes kaikille on luvassa koulutusta vastaava työpaikka.

Koulutus toteutettiin Uudenmaan Ely-keskuksen ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen rahoituksella. Siinä kokeiltiin ammatillisen kotoutumiskoulutuksen toimivuutta. Ajatuksena oli se, että alusta alkaen tähdätään samaan ammattiin koko ryhmän voimin.  Kiinnostus koulutusta kohtaa olikin suuri, sillä siihen haki 362 maahanmuuttajaa. Kartoitusjaksolle osallistui 40 hakijaa, joista 19 aloitti opiskelun ja 19 myös valmistuu. Hakijoilla piti olla toimiva peruskielitaito, joka saavutetaan yleensä noin puolen vuoden intensiivisellä kielen opiskelulla. Lisäksi hakijoilta vaadittiin vähintään B-luokan ajokortti.  Kartoitukseen sisältyi suomen kielen testaus (valittavilta toivottiin vähintään A2.1 tason suomen kielen taitoa), soveltuvuushaastattelu ja ajosimulaattoritesti. Suomen kielen testauksen avulla karsittiin sellaiset hakijat, joiden suomen kielen taito oli joko liian heikko tai liian vahva. Hyvän kielitaidon omaavat ohjattiin hakeutumaan suoraan TTS:n suomenkielisiin ryhmiin.

Koulutuksen kaksi ensimmäistä moduulia toteutettiin Axxellissa niin, että pääosassa oli kuljetusalan ammattiin liittyvän suomen kielen opetus, työelämätietous ja ohjaus. Näiden ensimmäisten moduulien aikana järjestettiin ammattiopetuspäiviä Ruskeasuon varikolla alkuun muutaman kerran kuukaudessa ja kielitaidon ja ammattisanaston karttuessa yhä useammin. Näinä opetuspäivinä oli suomen kielen opettaja mukana, jotta ammattiopetuspäivät ja etenkin niissä käytetty kieli voitiin purkaa suomen kielen tunneilla. Kahden ensimmäisen moduulin aikana suoritettiin jo joitakin osia ammattitutkinnosta.

Noin puolen vuoden jälkeen koulutusvastuu siirtyi TTS:n ammattiopettajille. Kahden viimeisen moduulin aikana opiskelijat suorittivat ammatillisen tutkinnon, jonka nimi on Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-auton kuljettaja. Koulutukseen sisältyi työharjoittelu HSL:n alueella.

Kaikki koulutuksen aloittaneet kävivät koulutuksen alusta loppuun ja saavat tutkinnon suoritettua. Lähes kaikki ovat työllistymässä heti valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen kuljettajiksi. Koulutuksessa mukana olleen opetushenkilöstön mielestä parasta koulutuksessa oli se, että opettajilla ja opiskelijoilla oli sama päämäärä: yhdessä työskennellen avautuvat ovet uuteen ammattiin.


News