Back

Lycklig vinnare av telefon efter Axxell-dagen

Lycklig vinnare av telefon efter Axxell-dagen

Lycklig vinnare av telefon efter Axxell-dagen

Lycklig vinnare av telefon efter Axxell-dagen

Under Axxell-dagen som hölls i Karis den 24.11 fick alla besökande niondeklassister fylla i ett frågeformulär med frågor från alla utställare. Bland alla som seriöst svarat på frågorna lottades två stycken Samsung 6 Edge telefoner ut. Den ena lotten föll i år på Jesper Jansson från Nagu.

Jesper Jansson fick sin vinst i Kyrkbackens skola i Nagu i samband med en samling för hela högstadiet den 2.12.

Grattis till Jesper!

 


News