Back

Vill du veta vad du äter

Vill du veta vad du äter

Vill du veta vad du äter

Vill du veta vad du äter

På kursen lär du dig att odla ätbara växter (grönsaker, frukt och bär) antingen i liten skala för balkong eller i stor skala för ett självförsörjande hushåll.
https://www.axxell.fi/vill-du-veta-vad-du-ater


News