Back

Axxell med på Nordiska mästerskapet i Smide 30.7-2.8.2015 och Mitt Kalevala utställning 14.6-20.9.2015 i Fiskars

Axxell med på Nordiska mästerskapet i Smide 30.7-2.8.2015 och Mitt Kalevala utställning 14.6-20.9.2015 i Fiskars

Axxell med på Nordiska mästerskapet i Smide 30.7-2.8.2015 och Mitt Kalevala utställning 14.6-20.9.2015 i Fiskars

Axxell med på Nordiska mästerskapet i Smide 30.7-2.8.2015 och Mitt Kalevala utställning 14.6-20.9.2015 i Fiskars

Smidesföreningarna Suomen Sepät ry och Taidesepät ry är huvudarrangörer för dessa evenemang. Även Axxell medverkar i arrangemangen. Under våren har utbildningar inom teknik och hantverksbranscherna varit med och skapat förutsättningar för att ordna evenemanget. Axxell lånar verktyg, arbetsbord, städ och ässjor till tävlingen. Vuxenutbildningen i metall har tillverkat ässjorna, som används i tävlingen. Ässjorna säljs till priset 350 €/st. efter evenemanget, så om du har behov av en motordriven fältässja, ta kontakt med pertti.virta@axxell.fi

Under tävlingens gång har Axxell ett tält på tävlingsområdet, där man presenterar och berättar om hantverksutbildning i Axxell i Ekenäs och Karis. På plats finns smides- och guldsmidesutbildningarnas lärare samt studerande.

Nordiska Mästerskapet i smide har tre tävlingsklasser; de unga, gesällerna och mästarna. Representanterna för Finland vann ifjol Finska mästerskapet i smide-tävlingen i sin egen klass, som hölls i Petäjävesi. De är Veini Lehtonen från Vanda (de ungas serie), Pekka Korhonen från Jyväskylä (gesällernas serie) och Sami Ryhänen från Karis (smedsmästarnas serie).

Dessa har alla avlagt yrkesexamen för smedsgesäll i Axxell i Karis, Sami Ryhänen har dessutom avlagt specialyrkesexamen för smedsmästare i Karis. I höst börjar de nya examensförberedande utbildningarna Yrkesexamen för smedsgesäll och Specialyrkesexamen för smedsmästare till vilka man kan söka redan nu.

Mer info om tävlingen hittar du här och mer om utställningen hittar du här


News