Back

Välkommen på besök till smedjan i Karis 29.11

Välkommen på besök till smedjan i Karis 29.11

Välkommen på besök till smedjan i Karis 29.11

Välkommen på besök till smedjan i Karis 29.11

Välkommen på besök till smedjan i Karis onsdag 29.11 kl. 17.30-21! Kom och bekanta dig med våra utrymmen och de aktuella smidesutbildningarna! Adressen är Lokstallet, Lokföraregatan 5.

Nya smidesutbildningar som startar är:

Artesan, metallsmed (grundexamen inom hantverk och konstindustri)

Smedsgesäll (yrkesexamen för smedsgesäll)


News